rodinný dům s výhledem na Beskydy

Vendryně na Těšínsku

 

klient: soukromá osoba

autor: Ing. arch. Martin Bláha

zastavěná plocha: 264 m2

užitná plocha: 249 m2

plochy teras: 148 m2

realizace: 2015

 

Situace

Dům pro čtyřčlennou rodinu se nachází v okrajové části obce Vendryně na svahu Prašivé hory, s výhledem na beskydské hřebeny a Třinec. Území v okolí stavby je částečně zastavěno rodinnými domy, částečně jsou zde pastviny, resp. orná půda. Přístup na stavební pozemek je z jeho spodní jihozápadní strany, která je rovněž tou stranou, do které jé dům orientován z krajinných důvodů a kvůli světovým stranám.

 

Architektura

Hlavní dvoupodlažní hmota domu s obdélníkovým půdorysem je umístěna tradičně, přibližně rovnoběžně s vrstevnicemi. Kolmo po svahu pak vystupuje část obytného prostoru s terasami a garáží. Tato hmota se staví proti (nebo vstříc) horskému reliéfu. Částečnou inspirací zde byla rampa pro start rogala.

Samostatná garáž je situovaná v blízkosti vjezdu na pozemek, je částečně zapuštěná do terénu. S budovou rodinného domu však tvoří kompozičně jeden celek. Svažitost pozemku umožňuje funkční využití střechy garáže jako pochozí terasy navazující na terasu před obytným prostorem. Terasa na střeše garáže umožňuje široký rozhled do okolí a zároveň slouží jako bariéra zajišťující větší soukromí v místě terasy před obytným prostorem a rovněž větší intimitu samotného hlavního obytného prostoru s prosklenou obvodovou stěnou.

Terasy, které tvoří pochozí ploché střechy, jsou provedeny tak, aby atiky zůstaly skryty pod podlahou. Společně s charakterem zábradlí je tak umocněn dojem volného prostoru.

Při pohledu z obytného prostoru je pak určitá "vzdušnost" podtržena stejným podhledem z exteriérových obkladových desek, které přecházejí do interiéru.

Patro rodinného domu je zastřešeno šikmou pultovou střechou s krytinou z titan-zinku, která přechází do titan-zinkového obkladu zadní fasády, je tak podtržen směr orientace domu do údolí.

Prolomení hmot domu umožňuje panoramatický výhled přes 180° ze dvou důležitých míst - hlavního obytného prostoru v přízemí a ložnice v patře. Záměrem bylo vtáhnout okolní krajinu dovnitř domu.

V exteriéru je použito co nejméně materiálů a barevností, což dává vyniknout celkové hmotové kompozici. Největší plochu představuje dřevěný obklad obvodových stěn a dřevěné terasy ze sibiřského modřínu bez povrchové úpravy. Dalším materiálem je kov ve formě střešní krytiny, obkladu severovýchodní fasády, klempířských prvků, zámečnických výrobků a rovněž jako výplň garážových vrat a vnější části rámů oken a vchodových dveří. Tyto dva základní materiály pak doplňují v menší míře podhledy z cementotřískových desek a soklová omítka.

V kontrastu ke geometrickým hmotám domu byly navrženy měkké křivky přístupových a příjezdových komunikací a zpevněných ploch z přírodního kamene, které navazující na minimalistické úpravy terénu.

Nenápadné oplocení pozemku umožňuje nechat přistoupit krajinu až k domu a současně vnímat okolí také jako "své".

 

Dispozice

Dispozičně je stavba řešena jako dvoupodlažní se samostatnou garáží. Hlavní vstup do domu je umístěn v jihozápadním průčelí orientovaném k příjezdové komunikaci, je krytý přesahem pultové střechy. Hlavní část přízemí zaujímá otevřený obytný prostor zahrnující kuchyň, jídelnu, obývací pokoj a navazující na venkovní terasu, dále jsou zde technické zázemí s vlastním vstupem z boku, pracovna, hygienické zázemí a komunikační prostory. Klidová zóna s ložnicemi a příslušenstvím je umístěna do 2.NP přístupném po vnitřním jednoramenném schodišti z haly. Ze dvou dětských pokojů je možný přístup na terasu.

Umístěním novostavby, vstupu a vjezdu je pozemek rozčleněn na tři funkční části - severozápadní část s reprezentativně okrasnou, komunikační a obslužnou funkcí dávající vyniknout budově ze směru hlavního příjezdu, severovýchodní až jihovýchodní část s intimnějším charakterem a rekreačně obytnou funkcí, jihozápadní část s možným užitkovým využitím.

 

Konstrukce

Ze stavebně technického hlediska je objekt navržen co nejjednodušším způsobem, při použití běžných a rozšířených stavebních postupů.

Konstrukčně je objekt rodinného domu navržen jako zděná budova nepodsklepená.

Založení je navrženo plošné na základových pasech.

Svislé nosné obvodové a vnitřní konstrukce, jsou navrženy z pórobetonových tvárnic doplněných železobetonovými a ocelovými sloupy.

Strop nad přízemím je navržen jako monolitická železobetonová deska, která tvoří nosnou konstrukci podlahy patra a částečně pak nosnou konstrukci ploché střechy – terasy. Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu pochozí. Schodiště uvnitř domu je navrženo rovněž jako monolitické železobetonové.

Nad patrem - podkrovím je navržena pultová střecha s nosnou konstrukcí z šikmo položených dřevěných nosníků. Jedná se o šikmou střechu se zateplením nad krokvemi formou "neprovětrávané skladby".

Obvodové stěny jsou zatepleny izolací z minerální vlny a obloženy dřevěným a částečně plechovým obkladem, jedná se o fasádu s provětrávaným zateplovacím systémem.

  [ Zpět ]